(Szívás)…Szerinted?

Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://autizmusdiy.hu/szivas-szerinted/
Pinterest
Pinterest
Instagram
Follow by Email
Twitter

A következőkben leírt gondolatok nem megtörtént események csupán a fantáziám szüleményei.

Bár, bárhol lehetne…Bárki  megérti, aki akarja…Akinek nem inge…de ez az én ingem…meg még ki tudja kinek az inge…

…Betévedt a játszótérre pár támolygó ember…leültek…és cigiztek…

-Elnézést, Jáccótér, gyerek, tábla…kapis?

-Nem tudja kimondani, hogy játszótér! (röhögés)

…okkkkké…

-Kifelé! Különben is minek jöttek ide?

-Rendszert építünk…négy ütemben…hallottuk, hogy a fia síel…

-Majdnem…EseNI…majdnem síel…

-Tökmindegy…ugyan azok, mint a bugyuták…brunyálók…bágyadtak…

-BTMN?

-Fogjuk rá…és azt mondták rendszeretőknek kell lenniük…négy ütemben…és ide dobáltak nekünk hozzá fogyót…(elaludtak)

…Felráztam őket…

-Milyen fogalmakat?

-Ezeket:

Kompetencia:

A kompetencia latin eredetű szó, alkalmasságot, ügyességet jelent. A kompetencia fogalmának azonban többféle értelmezése létezik. Van általános, hétköznapi jelentése, létezik a hétköznapi tudás naiv pedagógiája szerinti értelmezése, van az oktatáspolitika általi „definíciója”, és van tudományos relevanciájú, kutatásokra épülő meghatározása. Azonban ez utóbbi ellenére sincs sem alakult ki sem a hazai, sem a nemzetközi pedagógiában az egyértelmű, egységes értelmezése. A társadalmi munkamegosztásban egyes emberek illetékességet, jogosultságot, hatáskört kapnak döntések meghozatalára, vagy éppen végrehajtására. Egy-egy szakterületen – például az autószerelő, az asztalos, a közgazdász, vagy éppen a pedagógus esetében – az adott szakma képviselőjének hozzáértéséről, alkalmasságáról van szó. A laikus közvélemény, a széles nyilvánosság a kompetencia fogalmát általában ebben az értelemben használja.

Pszichiáter:

A pszichiáter olyan orvos, aki rendelkezik pszichiátriai szakképesítéssel. Az orvosi egyetem befejezése után van lehetőség pszichiátriai szakorvosi képzésben részt venni. Ez egy 5 éves képzés rendszeres, havi gyakoriságú elméleti képzéssel, pszichiátriai osztályon történő rezidens orvosi munkával illetve különböző osztályokon (pl. sürgősségi, rehabilitációs, belgyógyászati, stb.) való rövidebb gyakorlatokkal. Ebben az időszakban a rezidens orvos csak pszichiáter szakorvosi felügyelet mellett dolgozhat. A képzés befejeztével a sikeres pszichiátriai szakvizsga után válik pszichiáter szakorvossá.

Gyógypedagógus:

A gyógypedagógus fogyatékossággal élő gyermekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel foglalkozó felsőfokú végzettségű diplomás szakember. Szakszerű segítséget nyújt a szakirányú végzettségének megfelelő népességcsoportok számára gyógypedagógiai fejlesztés, nevelés, oktatás és pedagógiai kísérés formájában, valamint segédkezik a funkciózavaraik (kognitív, szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési stb.) korrekciójában, illetve kompenzálásában, életviteli nehézségeik kezelésében, habilitációjukban és rehabilitációjukban. A gyógypedagógusok kompetenciája a választott szakirányának (autizmus spektrum pedagógiája, értelmileg akadályozottak pedagógiája, hallássérültek pedagógiája, látássérültek pedagógiája, logopédia, pszichopedagógia, szomatopedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiája) megfelelő népességcsoport ellátására terjed ki.

Fejlesztőpedagógia:

A fejlesztőpedagógia feladata gyermekek átlag alatti képességének fejlesztése, amely elősegíti az átlagos szinthez való felzárkóztatást. Fejlesztőpedagógián belül is több csoportra osztható ez a szakterület, hiszen a gyermekek életkora, fejlettsége is különböző.

Ezek a szakterületek a következők: Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás

Pedagógus:

A pedagógus neveléssel és tanítással foglalkozó személy. Maga a szó a görög paidagogoszból származik, jelentése: gyermekvezető. A pedagógusnak a tanításon és nevelésen kívül sok más egyéb feladatnak is meg kell felelnie, szerepköre rendkívül komplexnek tekinthető. Ide tartozik a kollégáknak, diákoknak, illetve a szülőknek való megfelelés, amelyek sokszor ellentétbe is kerülhetnek egymással. A pedagógusnak egyaránt van hatalma, de egyben kiszolgáltatott is.

Gyermekvédelem:

A gyermekvédelem a szociális munka szakterülete, olyan köztevékenység, mely a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására szolgál. A gyermekvédelmi rendszer egy adott állam gyermekvédelmének leírására szolgáló kategória, mely magába foglalja a gyermekvédelem funkcióit, szabályait, megoldásait, szervezeteit, működésmódjait. Magyarországon törvény, amely szabályozza: az 1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.

Gyermek:

Gyermeknek (gyereknek) nevezzük a közeli hozzátartozók közül az egyenesági leszármazót. A gyermek elsősorban családi, rokonsági státust jelent. A gyermekkornak mint életkornak számos jogi kérdésben van szerepe.

Szülő:

Nincs meghatározás…csak a munka törvénykönyvében

 

-Hmmm…érdekes…és hogyan képzelték el a négy ütemet?

…röhögés…megint rágyújtottak…

-Ma szóltak…énekórával egybekötve kánonban…Szívvel és lélekkel…mindenki

…röhögés…

-Meg is írtuk a szövegét…csak mindig hiányzik belőle valaki…(röhögés)…ezért kitaláltuk, hogy minden fogalom képviselőjét felkeressük és feléneklik velünk…szuper lesz…

-Mi a szöveg?

…röhögés…

-A hiányzó részhez kellene felénekelni azt, hogy “SZÍV”…a többiekkel már felvettük és megkaptak minden segítséget tőlünk…a gyermek érdekében…természetesen

-Oké! Jöhet a dal! Tehát, akkor “SZÍV”…

-…, sűrít, gyújt, kipufog, gyújt, …, len’ tart, kipufog

 

Hozzászólások
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://autizmusdiy.hu/szivas-szerinted/
Pinterest
Pinterest
Instagram
Follow by Email
Twitter
Ez is érdekelhet